Bieżące projekty

 

Strona główna
Informacje o mnie
Bieżące projekty
Publikacje
Galeria fotografii
Opinie

 

 

Poniższy wykaz zawiera obecnie realizowane lub zrealizowane tytuły ważniejszych projektów, których byłem kierownikiem lub też przewodniczyłem w dużej części podjętych tam badań. W odnośnikach zamieszczone są streszczenia.

bullet   Długookresowe zmiany składu florystycznego naturalnych zbiorowisk leśnych w Puszczy Białowieskiej - zlecony przez DGLP
bullet   Ramowe zasady prowadzenia gospodarki leśnej na obszarach NATURA 2000 - zlecony przez DG LP
bullet   Stan ochrony i monitoring leśnego siedliska przyrodniczego  - zlecony przez DG LP (zakończony - odnośnik do strony LP ze sprawozdaniem końcowym)
bullet   Ocena zmian różnorodności biologicznej na siedlisku olsu jesionowego z punktu widzenia jego restytucji i ochrony w lasach północno-wschodniej Polski - zlecony przez  NFOŚiGW (zakończony)
bullet   Opracowanie metod zagospodarowania i ochrony leśnych siedlisk hydrogenicznych w kontekście zachodzących zmian sukcesyjnych - zlecony przez DG LP (zakończony)
bullet   Sukcesja roślinności na siedliskach mokradeł leśnych północno-wschodniej Polski - temat statutowy IBL
bullet   BioSoil Forest Biodiversity  - zlecony przez Komisję Europejską w ramach rozporządzenia Forest Focus (zakończony)
bullet   Kryteria wyróżniania oraz metody zagospodarowania siedlisk leśnych podlegających ochronie - zlecony przez DG LP (zakończony)
bullet   Analiza związków miedzy roślinnością i siedliskiem za pomocą modeli porządkowania - temat statutowy IBL (zakończony)
bullet   Rola drzewostanu sosnowego w rozwoju fitocenozy na siedlisku lasu grądowego - temat statutowy IBL (zakończony)
bullet   Określenie zmian fitocenotycznych zachodzących w przesuszonych siedliskach hydrogenicznych Puszczy Białowieskiej oraz sposobów im zapobiegania - grant MNiSW (zakończony)
bullet   Kierunki fitocenotycznych zmian w hydrogenicznym siedlisku Puszczy Białowieskiej - zlecony przez NFOŚiGW (zakończony)

 

Strona główna | Informacje o mnie | Bieżące projekty | Publikacje | Galeria fotografii | Opinie

Ostatnia aktualizacja tej witryny 27-05-11