Botanika:
bulletKlucz dendrologiczny -The Big List
bulletChecklista roślin naczyniowych na świecie -The International Plant Names Index
bulletChecklist - lista krytyczna roślin naczyniowych z IB UJ
bullet Zielono mi ... - serwis botaniczny
bulletAtlas grzybów Polski
bulletAtlas roślin naczyniowych Polski
bulletHorticopia® On-line - baza danych o roślinach uprawnych
bulletRoślinność Estonii
bulletLonicera - serwis botaniczny
bulletPolskie Towarzystwo Botaniczne
bulletMiędzynarodowe Towarzystwo Fitosocjologiczne IAVS

Gleboznawstwo i siedliskoznawstwo:

bullet
Bonitacja rolnicza gleb
bullet
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze
bullet
Amerykańskie towarzystwo gleboznawcze
bullet
SYSTEMATYKA GLEB POLSKI
bullet
Układ okresowy pierwiastków
bullet
Wskaźniki Ellenberga

Fauna:
bulletMOTYLE DZIENNE POLSKI
bulletZwierzęta chronione w Polsce

Leśnictwo:

Polska
bulletDyrekcja Generalna Lasów Państwowych
bulletStrony związane z lasami
bulletBiuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
bulletKrajowy Zarząd Paków Narodowych (archiwum)
bulletLeśny Bank Genów Kostrzyca
bulletMinisterstwo Środowiska
bulletNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Świat

bullet
Eurostat -Leśnictwo
bullet
Experimental Silviculture Research Group, Bangor Walia
bullet
FAO - Forestry
bullet
IUFRO - International Union of Forest Research Organizations
bullet
Konfederacja Właścicieli Lasów UE
bullet
Platforma technologiczna UE - Leśnictwo
bullet
Międzynarodowy portal leśny
bullet
Forum leśne United Nations Forum on Forests
bullet
Lasy Państwowe UK

Instytuty związane z leśnictwem i ochroną środowiska:

Polska
bulletInstytyt Badawczy Leśnictwa
bulletInstytut Botaniki UJ
bulletInstytut Ochrony Przyrody PAN
bulletInstytut Ochrony Środowiska
bulletStrona Główna Państwowego Instytutu Geologicznego
bulletInstitute of Geography, Polish Academy of Sciences
bulletInstytut Dendrologii
bulletZakład badania ssaków, Polska Akademia Nauk
bulletCentrum Badań Ekologicznych PAN

Świat

bullet European Forest Institute
bullet WSL- Szwajcaria  
bullet ENGREF - Francja
bullet Forest Research Institute Zvolen, Słowacja
bullet IFA - Institute of Foresters of Australia - Australia
bullet Institute for Commercial Forestry Research - Rep. Płd. Afrykih
bullet LVMI SILAVA - Łotwa
bullet Melta - Finlandia
bullet N A G R E F - F R I - Grecja
bullet NISK - Norwegia
bullet Słowenia
bullet Skogforsk - Szwecja
bullet USDA - USA

Uczelnie leśne w Polsce:
bulletWydział Leśny - Kraków
bulletWydział Leśny - Poznań
bulletWydział Leśny - Warszawa

Organizacje pozarządowe związane z leśnictwem i ochroną środowiska:
bulletEkofundusz
bulletPolskie Towarzystwo Botaniczne
bulletSALAMANDRA
bulletLubuski Klub Przyrodników
bulletStraż Ochrony Przyrody - Grupa Rejonowa Bielik
bulletCMOK - Polskie towarzystwo chrońmy mokradła
bulletSerwis mokradłowy
bulletWetlands International
bulletProfesjonalna platforma na rzecz ochrony mokradeł
bulletKonwencja Ramsarska
bulletMiędzynarodowe towarzystwo naukowe na rzecz ochrony mokradeł

Czasopisma:
bulletForest Ecology and Management
bulletFolia Geobotanica
bulletForestry
bullet Journal of Ecology
bulletJournal of Vegetation Science
bullet Water, Air, and Soil Pollution
bullet Plant and Soil
bulletPolish Journal of Ecology
bulletEcology
bulletPlant Ecology (formerly Vegetatio)
bullet Wetlands Ecology and Management
bulletWydawnictwa Springer
bulletWydawnictwa Elsevier
bulletWydawnictwa Opuluspress
bulletParki Narodowe i Rezerwaty Przyrody
bulletSylwan
bulletLas Polski
bullet Folia Forestalia Polonica

Oprogramowanie do badań ekologicznych:
bulletScientia_Home
bulletCPRO
bulletMetody porządkowania - MjM Software Design
bulletMetody porządkowania - The Ordination Web Page
bulletModel drzewostanu - Stan Visualization System
bulletModel drzewostanu - BWINpro
bulletTurboveg - tabele fitosocjologiczne
bulletVekuda - tabele fitosocjologiczne
bulletBioNet-TerraData - program do obliczania wskaźników Ellenberga
bulletKartografia zasięgu gatunków i zespołów DMAP

Inne:
bulletREJS - kultowy film Marka Piwowskiego
bulletABC On-Line_Akty prawne
bulletENCYKLOPEDIA
bulletPolskie Koleje Państwowe
bulletInoculateIT Personal Edition - Program antywirusowy
bulletPolska strona fanów zespołu Metalica
bulletOficjalna strona zespołu Metalica
bulletPolska strona zespołu Green Day
bulletOficjalna strona zespołu The Sisters Of Mercy
bulletOficjalna strona zespołu ACDC